FOX BI

Ontwerp van logo voor de dataservice FOX BI. Ontwerptraject bestaande uit verschillende rondes waarbij de client de gemaakte stappen ook onder ogen krijgt zodat het echt een samenwerking is. Daardoor kunnen goede en snelle stappen gezet worden.

︎