HET
GRONINGER WOON-
GENOOTSCHAP

In samenwerking met Platform GRAS en uitgevoerd in collectief ratata is er de nieuwe uitstraling van dé nieuwe wooncorporatie van Groningen ontwikkeld: Het Groninger Woongenootschap. Het Groninger Woongenootschap maakt zich sterk voor hoogwaardige, betaalbare nieuwe woningen en woonconcepten voor hen die nu buiten de (woon)boot vallen.


De basis van de huisstijl bestaat uit 3 bouwstenen die flexibel ingezet kunnen worden. Hiermee kunnen dan snel producten ontwikkeld worden. Denk aan het logo, posters en flyer.︎