Conferentie: 

PUBLIEK IN PERSPECTIEF

Wie zitten er straks op onze stoelen?Grand Theatre Groningen.

“Het bereiken van nieuwe doelgroepen, het voorsorteren op het publiek van de toekomst en het voor iedereen zo veel mogelijk toegankelijk maken van culturele instellingen zijn grote thema’s binnen de infrastructuur rondom de podiumkunsten en binnen hedendaags kunstbeleid. In verschillende lezingen, workshops en panelgesprekken gaan we tijdens de conferentie dieper in op deze vragen rondom nieuw publiek in een steeds verder digitaliserende wereld en brengen we verschillende partners met elkaar in contact.”